OTÁZKY A ODPOVĚDI

Důvody, proč realizovat rekonstrukci s naší firmou
Svěřte své představy profesionálům.

Naše společnost je schopna zajistit a provést celkovou rekonstrukci bytu či domu a rovněž tak nebytových prostor. Máme k dispozici odborníky všech stavebních řemesel. Umíme vybourat staré bytové jádro a vyzdít nové, obložit koupelnu, položit dlažbu, plovoucí podlahu či jinou podlahovou krytinu včetně úpravy podkladového povrchu. Vyměníme elektrické rozvody včetně rozvodové skříně.  Vyměníme špatné vodovodní i odpadové potrubí nebo přivedeme nové do míst, kam je třeba. Provedeme výměnu oken i dveří včetně vybourání zárubní, zasazení nových a začištění omítky kolem  zvenčí i  zevnitř. Potřebujete-li provést výměnu radiátorů, nebo rozvodu topení i v takovém případě se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Nadstandardní služby pro každého klienta

Zaměření bytu

 V čase, který Vám bude vyhovovat a který si zvolíte přijedeme přímo na místo budoucí rekonstrukce, kde zkontrolujeme technický stav nemovitosti a provedeme zaměření pro přípravu rozpočtu. 

Cenová nabídka

Zpracujeme Vám předběžný rozpočet na  stavbu.V rozpočtu bude uvedena cena za práci a cena za materiál. Vytvoření rozpočtu  je zdarma a nezavazuje Vás k žádnému souhlasu, nechat si udělat rekonstrukci od naší stavební společnosti

Vizualizace koupelny zdarma

Necháte-li si od našeho designera vytvořit vizualizaci nové koupelny a bude-li, naše  firma rekonstrukci realizovat, máte tento návrh zdarma.

3D vizualizace zdarma

Pro lepší prostorovou představivost, můžete využít služeb bytového designéra, který Vám díky speciálnímu počítačovému programu vytvoří 3D vizualizaci. Ta Vám pomůže se lépe zorientovat, prostor barevně sladit a učinit případné stavební  úpravy či jiné změny ještě před započetím stavebních prací.

Dodržení termínů rekonstrukce

 Vytvoření časového plánu je pro nás samozřemostí u každé zakázky. Dbáme na jeho  dodržování. Je pro nás  natolik závazný, že součástí smlouvy o dílo. Z toho vyplývá, že při jeho nedodržení po nás můžete žádat penále.

 Platební podmínky

U přímých investorů na práci nepožadujeme žádné zálohy předem. U nás platíte první platbu až po pěti dnech odvedené práce. To  Vám umožní, udělat si představu o naší spolehlivosti a kvalitě odvedené práce.

Smlouva o dílo a nadstandardní jednání

 Výše uvedené služby většina stavebních firem zpoplatňuje a některé z těchto nadstandardů ani nemá v nabídce. Přesně podle dohodnutých požadavků s Vámi sepíšeme smlouvu o dílo. Součástí této smlouvy je též jiř zmiňovaný cenový rozpočet i časový plán. Uzavíraná smlouva je v souladu s novým občanským zákoníkem.  Na požádání Vám zašleme smlouvu k nahlédnutí, abyste měli dostatek času si ji před podpisem prostudovat.